Certifikace solventnosti

Služba certifikace solventnosti je nezávislou certifikační autoritou a díky spolupráci s inkasními agenturami objektivně hodnotí obchodní způsobilost vybraných firem. V naší databázi denně prověřujeme více než 400 tisíc českých firem a živnostníků, ale certifikát obdrží pouze subjekty, které projdou přísným ověřením.

Naše mise

Posláním Národního registru pro sledování faktur je přispívat k rozvoji podnikání posuzováním obchodní způsobilosti ekonomických subjektů. Díky naší znalosti o fungování obchodních vztahů dokážeme objektivně posoudit solventnost českých firem a podnikatelů. Naším posláním je vybudování databáze solventních firem a jejich podpora v podnikání.

Vzor certifikátu

Využití certifikátu

Spolupracujeme

pro zvýšení důvěryhodnosti subjektu při zákaznickém či jiném obchodním styku

umístění certifikátu na webové stránky firmy do zákaznické sekce

informace pro dodavatele, že firma nemá problémy s úhradou svých závazků

Nově certifikované firmy

Podmínky Certifikace solventnosti - Nafr.cz

1. Poskytovaná služba

Nafr.cz - Národní systém pro sledování faktur poskytuje v rámci svých služeb Certifikaci solventnosti vybraným firemním subjektům v České a Slovenské republice na základě informací spolupráce s vybranými inkasními autoritami. Provozovatelem služby Nafr.cz je společnost B2M.CZ s.r.o., se sídlem Šafránkova 3/1243, 150 00 Praha.

2. Trvání a cena certifikace

Certifikát je vystaven ZDARMA. Trvání certifikátu je 1 rok. Certifikát je poskytnut certifikované firmě elektronicky ve formátu PDF pro další využití na webových stránkách firmy a dále v interní i externí komunikaci s dodavateli firmy.

3. Souhlas

Certifikací firmy je vyjádřen souhlas s uvedenými podmínkami a se zasíláním informačních e-mailů od provozovatele služby. Ze zasílání informačních e-mailů se lze odhlásit na adrese info@nafr.cz

Podmínky jsou platné od 2.1.2017